វីដេអូនេះបង្ហាញថាតើអ្នកអាចជួបក្មេងស្រីលើបណ្តាញ។ ប្រសិនបើអ្នកជួបក្មេងស្រីលើបណ្តាញ,អ្នកនឹងរក្សាទុកពេលវេលា។ នៅលើអ៊ិនធឺណិ,អ្នកអាចជួបជាមួយក្មេងស្រីសម្រាប់ការធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំន។

កន្លែងដែលស្រឡាញ់ជីវិតគឺមិនមានការឈឺចិត្តទេ,មិនសូម្បីតែនៅក្នុងផ្ទះនេះ,មិននៅក្នុងមើលឃើញ។ ពួកគេស្តាប់របស់យើងសប្បុរស។ មិនមានកន្លែងសម្រាប់ការរោទិ៍។ ព្រះមើលទៅចេញពីបង្អួចនៅកព្រលឹម។ មកព្រះអម្ចាស់,សប្បុរសនិងភាពសាមញ្ញ។ និងព្រិល,ដែលត្រូវបានពណ៌សនិងពពុះ។

About